Deze site maakt gebruik van functionele en statististische cookies. Onze privacyverklaring beschrijft hoe we met je gegevens omgaan.
Door deze site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies.

In deze privacyverklaring informeren we je hoe Casas Fruta omgaat met de door jou ingevulde persoonsgegevens. Dit wil zeggen:

  • Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt: klantenadministratie, en het informeren van de Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (Dienst Buitenlanders en Grenzen) over je aanwezigheid
  • Eventueel het versturen van nieuwsbrieven (na toestemming betrokkene)
  • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij de volgende persoonsgegevens:
Volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mail-adres, geboortedatum. Bij aankomst vragen we een kopie van je identiteitsbewijs. Na registratie hiervan bij de Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, vernietigen wij de kopie.

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens Casas Fruta van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
  • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Profile Image

De eigenaren

We heten je binnenkort graag van harte welkom. Hier, in het mooiste deel van Portugal! Geert en Iris Franken